Selecteer een pagina

Over de MVN

Informatie

Bestuur

Commissies

De MVN zet zich in voor het bevorderen van de motorbaansport en houdt zich bezig met het beheer van het Speed Centre Roden. Het Speed Centre Roden is een vaste unieke accommodatie voor het uitoefenen van motorsportactiviteiten.

Het Speed Centre Roden is gelegen aan Amerika 26, 9342 TC Een in de gemeente Noordenveld en is conform de afgegeven milieuvergunning van 15 maart tot 15 oktober geopend. Zo zijn er wekelijks trainingsmogelijkheden en worden er een aantal (publieks)wedstrijden verreden.

Er zijn twee mogelijkheden om te trainen, namelijk op de  gravelbaan of op de zandbaan. Tijdens de trainingen is onze kantine geopend.

 

Het bestuur van de MVN bestaat uit vijf personen.

Gerrit Alssema – voorzitter

Carry Ritsema – secretaris

Willem Jan Cazemier – penningmeester

Eric Ensing – lid

Rebecca Cazemier – lid

In contact komen met het bestuur?

Dat kan via het secretariaat: secretariaat@motorsportverenigingnoordenveld.nl of via het contactformulier op deze site.

Bij de MVN zijn verschillende commissies actief die meedenken over allerlei zaken zoals bijv. onderhoud, kantinebeheer en sponsoring. Onmisbaar voor de MVN!
De diverse commissies binnen de MVN:
– Onderhoud accommodatie
(gebouwen en terrein)
– Onderhoud materialen
– Baanpreparatie en baandiensten
– Kantinebeheer
– Trainingen, EHBO
– Baanofficials
– Reclame, Sponsoring en PR

Beoefen je motorsport, ben je motorsportliefhebber of gewoon geïnteresseerd en denk je over kwaliteiten te beschikken die voor de commissies een goede aanvulling kan betekenen, meld je dan vooral aan om een steentje bij te dragen in het beheren en verder ontplooien
van het Speed Centre Roden.

 

Vrijwilligers

Steun ons

Privacy

verklaring

Zonder vrijwilligers kan er geen motorsport beoefend worden op het Speed Centre Roden. De MVN kan altijd nieuwe enthousiastelingen gebruiken.
Er zijn verschillende redenen waarom iemand vrijwilliger bij de MVN is. In de praktijk zijn het vaak mensen die hun hart bij de motorsport hebben liggen. Ze zijn zelf ooit motorsporter zijn geweest of hun families zijn sterk bij de motorsport betrokken.

Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich vanwege hun kennis en kunde willen inzetten voor de motorsport, bijvoorbeeld mensen met een technische achtergrond, bestuurlijke ervaring of ICT-kennis.

Samen met deze vrijwilligers vormen de leden van de MVN één grote familie van motorsportliefhebbers die zich inzetten voor het behoud van de motorsport binnen de gemeente Noordenveld.

Hoe word je vrijwilliger bij de MVN?
Wij vragen aan iedereen die interesse heeft om vrijwilliger bij de MVN te worden, dit Vrijwilligersformulier in te vullen en te verzenden.

 

Wordt vriend(in) van de MVN.
Wil je de MVN financieel ondersteunen dan kun je vriend(in) worden. De minimale bijdrage is € 15,00
Wil je vriend(in) worden meld je aan via onderstaande link
Ja ik word vriend(in) van de MVN.

 

De MVN hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De MVN houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De volledige tekst van de privacyverklaring vindt u HIER
Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan het document of via het contactformulier op deze website.