Protocol verantwoord trainen Speed Centre Roden – MVN 

 Met dit protocol wil de MVN aangeven hoe zij gaan handelen en welke specifieke aandachtspunten daarbij horen.

De in dit document bedoelde sportactiviteit en de gedeeltelijke openstelling van de sportaccommodatie is mogelijk op basis van de geldende protocollen.

Als protocol hanteren wij het Protocol van NOC*NSF en het protocol van de KNMV.

Het reglement van de MVN en alle KNMV-reglementen blijven onverminderd van toepassing.

Dit protocol is van toepassing op de houders van een geldige KNMV Startlicentie en/of geldige KNMV Basis Sportlicentie, welke woonachtig zijn in Nederland.

 

Veiligheid- en hygiëneregels

Onderstaande voorschriften zijn van toepassing

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
 • blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • blijft thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was voor je training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie
 • douche thuis en niet op de sportlocatie;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan via de website is aangegeven voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

Rijders en hun ouder/verzorger of begeleider dragen zelf verantwoordelijkheid voor de naleving van de voorschriften die in dit protocol zijn vastgelegd. Mocht het niet naleven tot een boete leiden dan zijn deelnemers of ouder/verzorger of begeleider daar zelf verantwoordelijk voor.

Houd je aan de regels zodat alle betrokkenen volop kunnen genieten van motorsport.